Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

ZAKŁAD PRODUKCYJI PIECZAREK Paweł Walkowiak, ul. Wolności 17, 64-140 Włoszakowice, NIP 697-167-69-15

Cele przetwarzania danych osobowych

  • świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży towarów,– podstawą jest niezbędność do wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • kontaktu z Administratorem (m.in. obsługa zgłoszeń, rozpatrywanie reklamacji, rozwiązywanie problemów technicznych, odpowiedź na zapytania) – podstawą jest niezbędność do wykonania umowy, lub do podjęcia działań na żądanie klienta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • ustalenie, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu administratora - podstawą jest niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • mediacji i rozwiązywania sporów – podstawą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora, polegający na ochronie swoich praw, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  • zapewnienia bezpieczeństwa usług – podstawą jest niezbędność do ochrony żywotnych interesów klienta lub innej osoby fizycznej, zgodnie z 6 ust. 1 lit. d RODO.

Odbiorcy danych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy administratora danych. Państwa dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji celów o których mowa powyżej. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych poza terytorium EOG, jeśli pojawi się konieczność przekazania takich danych osobowych poza EOG to wyłącznie dla realizacji celu przetwarzania.

Okres

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez maksymalny okres 7 lat, od momentu przekazania danych (chyba, że krajowe ustawy sektorowe stanowią inaczej), a także w sprawach dowodowych przez okres nieprzekraczający ustawowego okresu retencji dochodowych, zawarty w odrębnych przepisach prawa krajowego.

 

Państwa uprawnienia

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Warunek

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w wielu przypadkach niezbędne do prawidłowej realizacji obsługi klienta, w tym sprzedaży towarów.

D.D.CHAMP  ul. Wolności 17,  64-140 Włoszakowice • POLAND • tel. +48 65 529 77 20

Partner: www.waltrans.pl