85.128.136.31ddchamp.pl

Certyfikat GLOBAL G.A.P.

GLOBALG.A.P. to niezależny, dobrowolny system zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla pierwotnej produkcji rolnej. Standard ten, pierwotnie pod nazwą EUREPG.A.P., powstał w 1997 r., jako inicjatywa grupy roboczej sieci handlu detalicznego zrzeszonej w organizacji EUREP (Euro-Retailer Produce Working Group). Celem jej było wypracowanie wspólnych procedur oraz jednolitego standardu dla Dobrej Praktyki Rolniczej GAP (Good Agricultural Practice) i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Głównymi inicjatorami tego systemu były sieci supermarketów, a powstał on we współpracy z naukowcami, rolnikami i producentami środków do produkcji. Głównym powodem powstania tego systemu było zminimalizowanie zagrożenia wynikającego z obrotu „skażoną żywnością”, i dbanie o zdrowie konsumenta już podczas produkcji żywności, jednocześnie dbając o środowisko oraz zdrowie i dobro pracowników. System ma zasięg globalny – członkowie organizacji pochodzą z Europy, Australii i Oceanii, Azji, Afryk oraz Ameryki Północnej i Południowej. GLOBALG.A.P. wyznacza minimalne standardy produkcyjne w celu uzyskania wysokiej jakości produktów pierwotnych, takich jak owoce, warzywa, grzyby itd.

Wdrożenie i certyfikowanie systemu GLOBALGAP gwarantuje: 

  • wysokiej jakości i bezpieczeństwo zdrowotne produktu,
  • uzyskanie dowodu na zgodność procesu produkcji z międzynarodowymi standardami, co ułatwia konkurowanie na rynku,
  • obniżenie kosztów produkcji, co związane jest optymalizacją procesów produkcji tj. zwiększeniem wydajności zużycia surowców naturalnych, zmniejszeniem zużycia stosowanych środków ochrony roślin,
  • zminimalizowanie szkodliwego wpływu na środowisko przez stosowanie różnego rodzaju technik rekultywacji oraz ochronę natury.

 

 

 

D.D.CHAMP  ul. Wolności 17,  64-140 Włoszakowice • POLAND • tel. +48 65 529 77 20

Partner: www.waltrans.pl